Członkowie Wałbrzyskiego Klubu Fotograficznego

Wałbrzyski Klub Fotograficzny zrzesza aktualnie 38 osób.

W roku 2011 w szeregi klubu wstąpiło 5 osób. W pierwszym półroczu roku 2012 przyjęte zostały 3 osoby; Joanna Chmielewska, Patrycja Larecka i Matylda Wierietielny. Pewną ciekawostką jest fakt, iż Pani Matylda prezentowała i omawiała swoje fotografie, oraz odpowiadała na pytania publiczności – za pośrednictwem wideokonferencji – będąc w tym czasie w Szkocji. Kolejne 4 osoby – Alina Szwedek, Bożena Magnucka, Zbigniew Loritz i Norbert Wawrzyniak – zostały członkami WKF w drugim półroczu 2012 roku. Dwie koleżanki – Agnieszka Hundert i Karolina Pacek – wstąpiły w poczet WKF w roku 2013. W roku 2015 do WKF przystąpiło kolejnych 5 osób – Kaja Jałocha, Gwidon Hefid i Jacek Ślaziński oraz Tomasz Krzyżanowski i Mariusz Woźniak.

Przyjęcia kolejnych osób – aktualnych kandydatów do WKF – niebawem.

Każda osoba pragnąca wstąpić w poczet członków Wałbrzyskiego Klubu Fotograficznego powinna złożyć pisemną deklarację, wyrażającą chęć przystąpienia do Stowarzyszenia, zakładającą akceptację statutu Stowarzyszenia oraz potwierdzającą związek z lokalnym środowiskiem fotograficznym (osobiście lub na adres korespondencyjny WKF), oraz przygotować prezentację autorskiego zestawu fotografii i dorobku twórczego.