GRUDZIEŃ Arkadiusz

Miłośnik gór, przede wszystkim Sudetów, a także rodzinnego miasta – Wałbrzycha. Jako absolwent Akademii Wychowania Fizycznego stara się wyrażać zamiłowanie do turystyki i sportu na różnych obszarach fotografii. Jego fotografie były wykorzystywane już w publikacjach o tematyce turystycznej, billboardach i lokalnej prasie. Fotografia to dla niego wyrażanie emocji. Twierdzi że każde inne hobby jest znakomitym dopełnieniem fotografii i odwrotnie.

 

WYBRANE ZDJĘCIA: