RUPOCIŃSKI Tadeusz

www_Rupocinski_FOTOEmerytowany pracownik Filharmonii Sudeckiej i nauczyciel w Zespole Szkół Muzycznych w klasie oboju. Pracę zawodową muzyka łączył od zawsze z fotografią i turystyką. Aktywny członek Wałbrzyskiego PTTK. Nie przechodzi obojętnie obok rośliny, drzewa, zabytku – utrwalając ich piękno na kliszy.