23 maja 2007

Spotkanie szóste. 23 maja 2007

Na kolejnym ze spotkań Wałbrzyskiego Klubu Fotograficznego, który już na dobre wpisuje się w panoramę kulturalną miasta, obejrzeliśmy fotografie i prezentacje trzech autorów: Grzegorza Rudi Łechtańskiego, Kazimierza Kozakiewicza oraz Michała Ostrowskiego.

Kolega Grzegorz zaprezentował nam swoją drogę przez fotografię, od trudnych początków i borykania się z rozmaitymi sytuacjami zdjęciowymi i oświetleniowymi, poprzez ambitne realizacje prac zleconych, aż po najbardziej aktualne prace, ukazujące głównie portrety i studium ciała. Prezentacja była nader interesująca, szczególnie z uwagi na odwagę, jaką wykazał się autor, przedstawiając również fotografie mniej udane. Nie wstydził się opowiadać o błędach, które popełniał, wypróbowując chociażby rozmaite style oświetlenia. Cieszy to tym bardziej, że współcześnie powstające prace Grzegorza Rudi Łechtańskiego cechują się już dużą dojrzałością i wyczuciem. Część z nich autor zaprezentował w formie wielkoformatowych wydruków. Prócz niewątpliwych walorów wizualnych, posiadają one również interesujące treści, do których odkrywania zachęcam.

Prezentacja Kazimierza Kozakiewicza miała charakter bardziej poznawczy, gdyż autor zdjęć, będący geologiem i mineralogiem, zaprezentował nam najciekawsze formacje skalne i rozmaite formy przyrody nieożywionej, występujące w naszym regionie. Było to wielce interesujące, także z uwagi na scenerię, w której odbywała się prelekcja, czyli wystawę „Widzenie kamienia”. Wiele osób pytało autora szczegółowo o miejsca zdjęć, znajdując wśród wielkiej ich ilości inspirację dla własnej twórczej ekspresji. Interesujące były, pozostawione na koniec prezentacji, autorskie poszukiwania formy i struktury minerałów, kolekcjonowanych przez Kazimierza Kozakiewicza. Maleńką część tej kolekcji można było także obejrzeć.

Kolega Michał Ostrowski zaprezentował tym razem kilka wielkoformatowych tatrzańskich panoram oraz pochwalił się nowymi projektami, które realizuje, a które mamy nadzieję niebawem ujrzeć.

Kolejne spotkanie Wałbrzyskiego Klubu Fotograficznego planowane na 20 czerwca, na godz. 18.00.

Na spotkaniu dokonamy demokratycznego wyboru prac do naszej klubowej teczki, którą tuż po wakacjach zgłaszamy do polsko-czeskiego projektu Zamykanie Kręgu. Osoby, które chcą jeszcze zgłosić swoje prace informuję, że nieprzekraczalny termin, to właśnie 20 czerwca, czyli ostatnie przed wakacjami spotkanie WKF.

Z fotograficznym pozdrowieniem
Jarosław Michalak