Kontakt

Stowarzyszenie Wałbrzyski Klub Fotograficzny
ul. Wysockiego 29
58-304 Wałbrzych
Poland

ADRES do korespondencji:
ul. Rycerska 1
58-300 Wałbrzych

Regon: 021152564
Konto bankowe: 12 2030 0045 1110 0000 0321 9610

Zarząd Stowarzyszenia WKF:
Prezes WKF: Jarosław Michalak / jmichalak@tlen.pl
Wiceprezes: Joanna Kostrzewska
Skarbnik: Damian Hajduga

wkf@wkf.org.pl
www.wkf.org.pl