REGULAMIN III TFW

Październik 9, 2013

R E G U L A M I N
III Triennale Fotografii Wałbrzyskiej
POD PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA

§ 1
Organizatorem III Triennale Fotografii Wałbrzyskiej, zwanego dalej „III Triennale” jest Stowarzyszenie Wałbrzyski Klub Fotograficzny.

§ 2
Celem III Triennale jest prezentacja i popularyzacja najlepszych prac wałbrzyskiego środowiska fotograficznego oraz sztuki fotografii.
Przeglądy odbywają się raz na trzy lata.

§ 3
Autorem może być każda fotografująca osoba, która zaprezentuje swoje najlepsze prace – ZESTAW FOTOGRAFII – z najbardziej go interesującej dziedziny fotografii, od fotografii eksperymentalnej, poprzez dokument, fotografię konceptualną i elementarną po reportaż – pod warunkiem wysokiego poziomu artystycznego i technicznego zgłaszanych prac, które zostaną dopuszczone do ekspozycji przez Komisję Kwalifikacyjną. Warunkiem nadrzędnym jest autorskie podejście do tematu i techniki fotograficznej.

§ 4
Uczestnicy
W III Triennale mogą wziąć udział: mieszkańcy Wałbrzycha (zameldowani w Wałbrzychu) oraz członkowie Wałbrzyskiego Klubu Fotograficznego bez względu na miejsce zamieszkania.

§ 5
Warunki uczestnictwa
1. Każda osoba zaproszona i/lub zgłaszająca swój udział w projekcie akceptuje Kalendarz Działań III TFW.
2. Fotografie mogą być wykonane metodą cyfrową lub analogową.
3. Autorzy mają do dyspozycji powierzchnię ekspozycyjną o powierzchni około 2m kwadratowe.
4. PRACE POWINNY STANOWIĆ SPÓJNY ZESTAW. Prace muszą być kompletnie oprawione i gotowe do ekspozycji.
5. Komisja Kwalifikacyjna złożona z przedstawicieli Organizatora i artystów niezależnych zastrzega sobie prawo do odrzucenia prac, które nie posiadają wymaganego poziomu, mogą zostać uznane za obrażające moralność czy uczucia religijne i narodowe i/lub nie spełniających któregokolwiek z punktów niniejszego Regulaminu.
6. Uczestnicy zobowiązani są dostarczyć osobiście lub nadesłać WGLĄDÓWKI swoich zestawów autorskich – do dnia 17 października 2013 na adres; Wałbrzyski Klub Fotograficzny, ul. Gen. Andersa 185, 58-304 Wałbrzych, lub mailowo na adres: domniepisz@interia.pl, z dopiskiem III TRIENNALE – WGLĄDÓWKI.
7. Uczestnicy zobowiązani są dostarczyć lub nadesłać do dnia 12 listopada 2013 na adres; Wałbrzyska Galeria Sztuki BWA, ul. Słowackiego 26, Wałbrzych (Śródmieście) poniedziałek/piątek, w godz. 8:00-17:00, sobota, w godz. 9:00 – 14:00, z dopiskiem III TRIENNALE:
a) gotowe do ekspozycji, kompletnie oprawione Fotografie,
b) podpisany Regulamin III Triennale (obie strony), co będzie równoznaczne z jego akceptacją i przestrzeganiem Kalendarza Działań III TFW,
c) krótkie oświadczenie, że jest się autorem nadesłanych prac oraz, że do prac Autora nie roszczą sobie praw osoby trzecie
a do dnia 23 października 2013 przesłać na 2 adresy eMail łącznie: jmichalak@tlen.pl, photo@norbertwawrzyniak.com
d) zdjęcia wybrane do katalogu III TFW – wysokiej jakości PLIKI na nośniku CD
e) aktualne zdjęcie Autora,
f) dossier Autora,
g) informacja o zestawie fotografii (max 6 linii czcionką arial 11 pkt)
8. Autorzy prac i materiałów dokumentujących udzielają Organizatorowi nieodpłatnie prawa do ich wystawiania, wykorzystywania do celów reklamujących i promujących wystawę, w tym zamieszczania w internecie i we wszelkich materiałach drukowanych towarzyszących przedsięwzięciu.

§ 6
Na potrzeby wystawy zostanie wydany katalog III TRIENNALE FOTOGRAFII WAŁBRZYSKIEJ