SIDOR Tomasz

www_Sidor_FOTOAbsolwent wyższego Studium Fotografii w Jeleniej Górze. Brał udział w wielu wystawach zbiorowych. Fotografuje rzeczywistość nie ubarwiając jej. Stara się szukać tego, co w nim głęboko ukryte. “Gdy znajdę obraz godny sfotografowania to czuję, że już był mój, pochodzi ze mnie, doskonale do mnie pasuje, dziwnie się gdzieś zagubił, a teraz go znalazłem – cząstkę siebie” – mówi. Najczęściej posługuje się formatem kwadratowym. Brał u dział w I i II Triennale Fotografii wałbrzyskiej.