13 kwietnia 2010

cykl – PREZENTACJE FOTOGRAFICZNE
otwarte dla Wałbrzyszan spotkanie WKF

Tomasz Nasiółkoski – 523 dni wokól Azji