18 marca 2010

cykl – PREZENTACJE FOTOGRAFICZNE
otwarte dla Wałbrzyszan spotkanie WKF

Krzysztof Żarkowski – PLUSZCZE