25 kwietnia 2007

Spotkanie piąte. 25 kwietnia 2007

Na piątym spotkaniu Wałbrzyskiego Klubu Fotograficznego gościliśmy fotografa, poetę, multiinstrumentalistę, twórcę z pogranicza polsko-czeskiego, mieszkającego przez wiele lat w Nowej Rudzie, a obecnie wałbrzyszanina — Krzysztofa Karwowskiego.

Kolega Krzysiek zaprezentował swoje poszukiwania obrazowe i dźwiękowe, bazujące na wzorach fraktalowych. Jego pokaz, zatytułowany FRAKTALIZA, prezentował pewien usystematyzowany sposób penetracji obszaru fotografii cyfrowej, połączony z podkładem dźwiękowym, generowanym przez komputer na bazie oryginalnego programu. Badanie struktury obrazu polegało na cyklicznych zbliżeniach fragmentów fotografii, wyświetlanych na monitorze. Powstające w ten sposób obrazy były następnie przefotografowywane i znowu powiększane. Z czasem autor dochodził do momentu, w którym obraz nie zmieniał już swojej struktury, a kolejne powiększenia wykazywały duże podobieństwo do tego, co pojawiało się wcześniej. Była to swoista próba wniknięcia w głąb medium obrazowego i zobaczenia go od wewnątrz. Pokaz i prelekcja kolegi Krzyśka były niezwykle interesujące i refleksyjne.

.

Kolejne spotkanie Wałbrzyskiego Klubu Fotograficznego planowane jest na 23 maja, na godz. 18.00.

Swój autorski zestaw fotografii, pokazujących ludzi, zaprezentuje nam Grzegorz Rudi Łechtański. Kilka osób, w tym Kazimierz Kozakiewicz — geolog, obiecało przynieść część swoich zbiorów kamieni oraz fotografii związanych z tematem kamienia. Być może skłoni to artystów, skupionych w szeregach naszego klubu do fotograficznych działań a propos Widzenia Kamienia. Podczas finisażu aktualnej wystawy „Widzenie kamienia” (odbędzie się 29 czerwca), będzie okazja do prezentacji swoich fotograficznych poszukiwań profesorowi Jerzemu Olkowi, który być może zaprosi nowych autorów do swojej kolekcji, która z Wałbrzycha powędruje dalej, do Berlina.

Rozpoczynamy także przegląd prac — propozycji do naszej klubowej teczki w ramach polsko-czeskiego projektu Zamykanie Kręgu. Każdy autor proszony jest o przyniesienie od 2 do 5 fotografii w formie niepodklejonych odbitek na papierze, maksymalny format odbitek, 30 × 40 cm.

Z fotograficznym pozdrowieniem
Jarosław Michalak