17 listopada 2011

Robocze spotkanie WKF

Na listopadowym, roboczym spotkaniu WKF podjęte zostały decyzje co do strategii działalności klubu w roku 2012 i realizacji działań nagłaśniających realizowane przez WKF przedsięwzięcia.
Rozmawialiśmy m.in. o powołaniu instytucji rzecznika prasowego WKF (2-3 osobowa grupa, zajmująca się FaceBookiem, plakatami, konkaktami z mediami), o realizowaniu fotorelacji z wernisaży, fotokastach, publikacjach towarzyszących wydarzeniom w formacie PDF oraz o stworzenie wspólnej, ogólnodostępnej skrzynki mailowej GMAIL wraz z kalendarzem.
walbrzyskiklubfotograficzny@gmail.com

Zaproponowałem również stworzenie w strukturze WKF – DRUŻYN kompetencyjnych, z których każda byłaby odpowiedzialna za swoje obszary działalności – dla realizacji wspólnych celów WKF;
- DRUŻYNA medialna WKF / kontakty z mediami, wizerunek WKF w internecie
- DRUŻYNA publikacji WKF / przygotowanie publikacji do druku + PDF + fotorelacje
- DRUŻYNA wystaw WKF  / montaże klubowych wystaw + wykonanie i wieszanie plakatów
- DRUŻYNA plenerów WKF / ustalanie terminów, rezerwacja miejsc i sprawy organizacyjne podczas plenerów
- DRUŻYNA konkursów WKF / koncepcje konkursów fotograficznych oraz ich przeprowadzanie
- DRUŻYNA finansów WKF  / pozyskiwanie środków zewnętrznych na działalność WKF
- DRUŻYNA warsztatów WKF / merytoryczna i techniczna obsługa warsztatów fotograficznych

Prezes WKF – Jarosław Michalak