31 marca 2011 /work/

WARSZTATY FOTOGRAFICZNE
Prelekcja Jacka Zycha
Zarządzanie kolorem w fotografii cyfrowej