Spotkania / warsztaty Wałbrzyskiego Klubu Fotograficznego

Spotkania Wałbrzyskiego Klubu Fotograficznego odbywają się z reguły raz w miesiącu – aktualnie w pomieszczeniach Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury, w Wałbrzychu, przy ulicy Andersa 185 (Biały Kamień). Część z nich ma charakter warsztatowy.

Otwarte dla wałbrzyszan spotkania WKF – prezentacje fotograficzne / warsztaty – odbywają się w Czarnej Sali WOK, lub w sali ekspozycyjnej Galerii 48. O spotkaniach naszych informujemy zawsze na stronach www; Urzędu Miasta Wałbrzycha oraz Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury. Od teraz informacje te będą pojawiały się także na stronie domowej WKFu.